News

September 13, 2017
It-Tlieta 12 ta' Settembru n-nunzju Appostoliku ġdid għal Malta Mons. Alessandro D'Errico għamel żjara lil anzjani tagħna fir-residenza Domus Pacis f'Baħar iċ-Ċagħaq fejn ukoll huwa rrtirat Mons. Sylvestru Magro, OFM.  Huwa kien akkumpanjat mill-isqfijiet franġiskani Maltin Mons. Robert Camilleri, Mons. Joe Bonello u Mons. George Bugeja. (more…)
More

September 07, 2017
Wara stennija ta’ sittin sena, fl-aħħar seħħet il-ħolma ta’ tant patrijiet, fosthom P. Benjamin Galea OFM, li l-art ta’ quddiem iċ-Ċentru Franġiskan - Porziuncola, ġewwa Baħar iċ-Ċagħaq, fl-aħħar tiġi f’idejna. Kien fis-sena 1957 li P. Benjamin feda’ l-kumplament ta’ kuntratt ta’ ċens li kien sar fis-sena 1918. (more…)
More

September 02, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Settembru jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

August 30, 2017
Aġġornament tax-xogħol fuq is-saqaf tal-Knisja ta' Santa Maria ta' Ġesù, ir-Rabat u dan biex ikompli jitneħħa l-periklu minn dik il-parti tas-saqaf li ma waqgħax. (more…)
More

August 23, 2017
Matul il-lejl seħħ dak li qatt ma stennejna. Mill-ewwel informazzjoni li għandna fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu') waqgħet il-parti tas-saqaf ta' fuq l-artal mejda. Il-ħsara hi kbira u minħabba periklu eżistenti ħadd ma jista' jidħol fil-Knisja. Bħalissa hemm il-Pulizja li qed jevalwaw is-sitwazzjoni. (more…)
More

August 12, 2017
Nhar il-11 ta’ Awwissu festa liturġika ta’ Santa Klara, ġiet iċċelebrata l-Festa ta’ Santa Klara ġewwa l-Monasteru ta’ San Ġiljan. Iċ-ċelebrażżjoni kienet immexxija mill-Ministru Provinċjal, P. Richard S. Grech, OFM. (more…)
More

August 02, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Awwissu jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

July 05, 2017
P. Clive Camilleri u P. Ramon Farrugia l-Ġimgħa li għaddiet 30 ta' Ġunju ġew ordanti saċerdoti.  L-ordinazzjoni saret mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Konkatidral ta' San Ġwann il-Belt Valletta.  Huwa ġew ordnari ma ebra' żgħażagħ oħra.   (more…)
More

July 03, 2017
Fr. Charles is the new director of Radio Maria Canada. On his first transmission he greeted his listener with this message: "Greetings from your new director, at Radio Maria Station - Canada! Fr. Charles Michael Grech ofm a Franciscan friar, from St. Paul the Apostle Province Malta) (more…)
More

July 02, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Lulju jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

June 20, 2017
P. Walter Vassallo OFM u P. Ramon Farrugia OFM għadhom kemm temmew il-Master fil-Pastorali Vokazzjonali organizzat mill-Provinċja Serafika ta’ Assisi ġewwa iċ-Ċentru tal-Konferenzi Domus Pacis, Santa Marija tal-Anġli. (more…)
More

June 07, 2017
Nhar il-Ħadd 5 ta' Ġunju 2017, id-Djakni tal-Provinċja tagħna, P. Ramon Farrugia OFM u P. Clive Camilleri OFM, bdew l-irtir bi preparazzjoni għall-Ordinazzjoni Presbiterali flimkien ma tlett Djakni Djoċesani (more…)
More

June 05, 2017
Nhar il-Ġimgħa 2 ta’ Ġunju 2017 tlaqqa il-Kungress Kapitulari ġewwa iċ-Ċentru Franġiskan, Baħar iċ-Ċagħaq. Il-Kungress kien immexxi mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech OFM li mad-Definitorju tiegħu, (more…)
More

May 25, 2017
Il-Kapitlu Provinċjali daħal fl-aħħar ġurnata tiegħu, bdejna fid-9.00 am bit-talba ta’ Nofs il-Jum, bil-Provinċjal jagħmel riflessjoni qasira fuq “O Alla, jien marbut bil-wegħdiet tiegħek”. (more…)
More

May 24, 2017
Il-Kapitlu Provinċjali daħal fit-tielet ġurnata tiegħu, billi bdejna fid-9.00 am bit-talba ta’ Nofs il-Jum, bil-Provinċjal jagħmel riflessjoni qasira fuq Salm 54 "Inti sieħbi u wieħed bħali". (more…)
More

May 23, 2017
Il-Kapitlu Provinċjali kompla llum billi bdejna fid-9.00 am bit-talba ta’ Nofs il-Jum. Moderatur matul din il-ġurnata kien P. Martin Coleiro, OFM fejn għamel ir-Roll Call u wara nqraw il-minuti. (more…)
More

May 23, 2017
The Minister Provincial Fr. Richard S. Grech, OFM wrote to the Minister General Fr. Michael Perry, OFM on the celebration of the Provincial Chapter. On the other hand the Minster General wrote back with a message to open our hearts to attentive listening to God's voice speaking through the many challenges facing the people of Malta.  Both emails below: (more…)
More

May 22, 2017
Il-Kapitlu Provinċjali beda fid-9.00 am bil-Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu mmexxija mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech ofm. Fil-messaġġ tiegħu hu ta merħba għal mument importanti fil-ħajja tal-Provinċja.   (more…)
More

May 22, 2017
Bejn illum 22 u l-25 ta’ Mejju l-Patrijiet se jinġabru fid-Dar tal-Irtiri f’Baħar iċ-Ċagħaq għal-Kapitlu Provinċjali Intermedju. (more…)
More

May 18, 2017
Hearing about the lives of third world seminarians while growing up on the Mediterranean island of Malta, inspired a young Mikiel Zammit to contemplate entering the priesthood. Mikiel adopted the name of Edward on the day he professed in the Franciscan Order of Friars Minor. (more…)
More

May 09, 2017
Il-Ħadd 7 ta Mejju P. Alfred Sciberras flimkien ma bosta patrijiet, qraba u ħbieb iċċelebra 50 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Fil-bidu tal-quddiesa huwa rringrazzja lil Alla tad-don tas-saċerdozju, kif ukoll talab li jibqa' jkun strument fil-għalqa tal-Mulej. (more…)
More

May 01, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Mejju jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

April 28, 2017
L-Erbgħa 26 ta' April fil-kunvent tagħna tar-Rabat, saret l-evalwazzjoni taż-Żjara Franġiskana li din is-sena saret fil-Parroċċa ta' Ħal Tarxien. Din il-laqgħa tmexxiet minn P. Walter Vassallo OFM Koordinatur tal-istess Żjara, flimkien mal-patrijiet, sorijiet u l-OFS. (more…)
More

April 23, 2017
Il-Ħadd filgħodu 23 ta' April, fil-Knisja Franġiskana ta' San Franġisk il-Ħamrun, P. Ġwann Micallef OFM iċċelebra 60 sena saċerdot.  F'quddiesa fejn kien kontinwament jidher emozjonat speċjalment x'ħin P. Ġwann ħareġ fil-Knisja u l-ġemgħa nfexxet f'ċapċipa kbira. (more…)
More

April 18, 2017
It-Tlieta 18 ta' April, il-Provinċja Franġiskana organizzat Pasquetta flimkien permezz ta' karozza 'Hop On Hop Off'. Iltqajna fid-9.30 ħdejn id-Domus Rumana u minn hemm bdejna t-triq tagħna lejn iż-Żurrieq fejn hemm għamilna l-ewwel waqfa tagħna. (more…)
More