News

May 25, 2017
Il-Kapitlu Provinċjali daħal fl-aħħar ġurnata tiegħu, bdejna fid-9.00 am bit-talba ta’ Nofs il-Jum, bil-Provinċjal jagħmel riflessjoni qasira fuq “O Alla, jien marbut bil-wegħdiet tiegħek”. (more…)
More

May 24, 2017
Il-Kapitlu Provinċjali daħal fit-tielet ġurnata tiegħu, billi bdejna fid-9.00 am bit-talba ta’ Nofs il-Jum, bil-Provinċjal jagħmel riflessjoni qasira fuq Salm 54 "Inti sieħbi u wieħed bħali". (more…)
More

May 23, 2017
Il-Kapitlu Provinċjali kompla llum billi bdejna fid-9.00 am bit-talba ta’ Nofs il-Jum. Moderatur matul din il-ġurnata kien P. Martin Coleiro, OFM fejn għamel ir-Roll Call u wara nqraw il-minuti. (more…)
More

May 23, 2017
The Minister Provincial Fr. Richard S. Grech, OFM wrote to the Minister General Fr. Michael Perry, OFM on the celebration of the Provincial Chapter. On the other hand the Minster General wrote back with a message to open our hearts to attentive listening to God's voice speaking through the many challenges facing the people of Malta.  Both emails below: (more…)
More

May 22, 2017
Il-Kapitlu Provinċjali beda fid-9.00 am bil-Quddiesa tal-Ispirtu s-Santu mmexxija mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech ofm. Fil-messaġġ tiegħu hu ta merħba għal mument importanti fil-ħajja tal-Provinċja.   (more…)
More

May 22, 2017
Bejn illum 22 u l-25 ta’ Mejju l-Patrijiet se jinġabru fid-Dar tal-Irtiri f’Baħar iċ-Ċagħaq għal-Kapitlu Provinċjali Intermedju. (more…)
More

May 18, 2017
Hearing about the lives of third world seminarians while growing up on the Mediterranean island of Malta, inspired a young Mikiel Zammit to contemplate entering the priesthood. Mikiel adopted the name of Edward on the day he professed in the Franciscan Order of Friars Minor. (more…)
More

May 09, 2017
Il-Ħadd 7 ta Mejju P. Alfred Sciberras flimkien ma bosta patrijiet, qraba u ħbieb iċċelebra 50 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Fil-bidu tal-quddiesa huwa rringrazzja lil Alla tad-don tas-saċerdozju, kif ukoll talab li jibqa' jkun strument fil-għalqa tal-Mulej. (more…)
More

May 01, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Mejju jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

April 28, 2017
L-Erbgħa 26 ta' April fil-kunvent tagħna tar-Rabat, saret l-evalwazzjoni taż-Żjara Franġiskana li din is-sena saret fil-Parroċċa ta' Ħal Tarxien. Din il-laqgħa tmexxiet minn P. Walter Vassallo OFM Koordinatur tal-istess Żjara, flimkien mal-patrijiet, sorijiet u l-OFS. (more…)
More

April 23, 2017
Il-Ħadd filgħodu 23 ta' April, fil-Knisja Franġiskana ta' San Franġisk il-Ħamrun, P. Ġwann Micallef OFM iċċelebra 60 sena saċerdot.  F'quddiesa fejn kien kontinwament jidher emozjonat speċjalment x'ħin P. Ġwann ħareġ fil-Knisja u l-ġemgħa nfexxet f'ċapċipa kbira. (more…)
More

April 18, 2017
It-Tlieta 18 ta' April, il-Provinċja Franġiskana organizzat Pasquetta flimkien permezz ta' karozza 'Hop On Hop Off'. Iltqajna fid-9.30 ħdejn id-Domus Rumana u minn hemm bdejna t-triq tagħna lejn iż-Żurrieq fejn hemm għamilna l-ewwel waqfa tagħna. (more…)
More

April 11, 2017
The Provincial Ministers and Custodes of the English Speaking Conference held their annual Spring meeting at The Emmaus Centre, a Christian Brothers retreat center here, from April 3-7.  Swords is a suburb of Dublin located just north of the capital city near the Dublin International Airport. The Emmaus Centre is a retreat and conference center operated by the Christian Brothers. The site was built in the 1960s to serve as a novitiate for their community.  (more…)
More

April 06, 2017
Il-Patrijiet Franġiskani flimkien mal-kummissjoni tfal u l-Kummissjoni festi tal-Parroċċa tagħna tas-Sacro Cuor tas-Sliema se torganiżża "Pagaent tal-Passjoni fit-Toroq" tal-istess Parroċċa.  Din ser issir nhar is-Sibt 8 ta' April u tibda fis-7.30pm minn fuq iz-zuntier tal-Knisja. (more…)
More

April 03, 2017
Kull bidu fih it-tmiem! U anke din l-esperjenza taż-Żjara Franġiskana ġiet fi tmiemha l-Ħadd 2 ta' April b'quddiesa kkonċelebrata minn P. Walter Vassallo OFM koordinatur ta' din iż-żjara fil-Parroċċa Maria Annunzjata Ħal-Tarxien. (more…)
More

April 02, 2017
Is-Sibt filgħaxija wara ġimgħa ta' laqgħat, żjajjar fid-djar, talb u priedki, kien imiss mument ferrieħi flimkien mal-Parruċċani tal-Parroċċa Maria Annunzjata f'Ħal Tarxien permezz ta' lejla soċjali. (more…)
More

April 01, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' April jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

March 31, 2017
P. Marcellino Micallef, OFM Vigarju Provinċjali u Gwardjan tal-Kunvet tagħna tal-Belt, nhar it-Tlieta 28 ta’ Marzu ingħata ċ-Ċittadinanza honoraria minn idejn is-sindku tal-Belt Alexiei Dingli. (more…)
More

March 28, 2017
Is-Sibt 25 ta' Marzu ingħata bidu għaż-Żjara Franġiskana, li din is-sena qed issir fil-Parroċċa ta' Maria Annunzjata, Ħal Tarxien. Iż-Żjara Franġiskana bdiet b'Quddiesa mill-Kappillan tal-Parroċċa u li fiha ingħata l-mandat lill-missjunarji li se jkunu qed jieħdu sehem u jagħmlu ż-żjarat fid-djar. (more…)
More

March 16, 2017

Il-Ħamis 16 ta’ Marzu P. Godfrey Micallef, OFM flimkien ma’ P. Ġwann Micallef, OFM mexxew konċelebrazzjoni fejn irringrazzjaw lil Alla għas-60 sena saċerdozju tagħhom.  (more…)

More

March 16, 2017
F'quddiesa kkonċelebrata, nhar l-Erbgħa 15 ta' Marżu P. Ġużepp Camilleri, OFM iċċelebra l-50 sena saċerdot.  Viżibilment emozzjonat, P. Ġużepp irringrazzja lil Alla ta' dak kollu li għamel miegħu u talab l-għajnuna tal-kongregazzjoni biex jitolbu għalih ħalli jkompli jżomm idejh fuqu.   (more…)
More

March 15, 2017
Mill-lum dan is-sit beda jipprovdi nformazzjoni Franġiskana bit-tema: 'This Day in history'.  Din l-informazzjoni qed tkun miġbura minn P. Dionysius Mintoff, OFM. (more…)
More

March 15, 2017
Nhar il-Ħamis 2 ta' Marzu Papa Franġsiku għamel żjara fil-Bażilika ta' San Giovanni fil-Lateran. Huwa jagħmel din iż-żjara kull sena lil kleru ta' Ruma l-għada ta' Ras ir-Randan. (more…)
More

March 01, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Marzu jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

February 19, 2017
Il-Faternità Franġiskana tar-Rabat, se tibda inizjattiva ġdida tul il-ġimgħat tar-Randan li tikkonsisti f’mumenti ta’ talb għaż-żgħażagħ minn 18-il sena l-fuq. Dan l-appuntament imsejjaħ “Tuesdays with the Lord” (more…)
More