News

June 19, 2018
Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Ġunju 2018, Festa liturġika ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova, i-Ministru Provinċjal bierek u qieghed l-ewwel ġebla tal-annexe li ser jinbena fuq iċ-ċentru li hemm biswit il-knisja u l-kunvent tagħna ta’ Sant’Antnin ġewwa l-Imġarr, Għawdex. (more…)
More

May 18, 2018
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Mejju jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

May 17, 2018
Fl-10 ta’ Mejju li għadda kien ġie iffirmat kuntratt ġewwa l-Kunvent ta’ Sant’Antnin Għawdex sabiex jibda’ x-xogħol fuq annex li ser tinbena fuq iċ-Ċentru. (more…)
More

April 20, 2018
Bejn l-10 u t-18 t’April ġewwa Guadalajara, il-Messiku, P. Mark Ciantar ħa sehem f'kors tal-JPIC (Justice, Peace and Integrity of Creation). “M’hemmx soluzzjonijiet minn fuq għax l-awtoritajiet m’humiex interessati. Jgħodd biss li, min għandu għal qalbu din il-kawża, jagħti ħajtu”. Hekk stqarr Fra Tomás Gonzáles OFM, attivist favur id-drittijiet tal-immigranti fil-Messiku, meta qasam ma’ dawk preżenti l-esperjenza tiegħu. Fakkarna f’dak li Franġisku ħallielna b’wirt fit-Testment tiegħu – “Il-Mulej mexxieni f’nofshom” – b’referenza għall-lebbrużi; programm ta’ ħajja li għandu jissarraf fi stil ta’ ħajja għall-patrijiet minuri. Inrodd ħajr lil Alla li fil-providenza tiegħu afdali din l-opportunità li – flimkien ma’ madwar 50 aħwa mid-dinja kollha – nanaliżżaw fenomenu li ...
More

April 16, 2018
Il-laqgħa tar-Rebbiegħa tal-Konferenza tal-Lingwa Ingliża tal-Ordni tagħna ltaqgħet din id-darba ġewwa id-dar tal-Irtiri tas-sorijiet tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ u l-Qalb Imqaddsa ta’ Marija ġewa Chigwell Convent, f’Essex l-Ingilterra, ftit il-barra minn Londra. (more…)
More

April 13, 2018
Pope Francis on April 10, 2018, thanked the Missionaries of Mercy for their service to the Church during the recent Jubilee Year of Mercy – and beyond. His remarks came in an audience with more than 500 members of the group in the Sala Regia of the Apostolic Palace, before celebrating Mass in St. Peter’s Basilica. (more…)
More

March 05, 2018
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Marzu jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

February 19, 2018
Din il-ġimgħa għal-Provinċja tagħna hija ġimgħa importanti għaliex fiha qed issir iż-Żjara Franġiskana fil-Parroċċa tagħna stess tal-Madonna tas-Sacro Cuor f'tas-Sliema. Fejn il-Parroċċa qed tiċċelebra l-mitt sena tagħha. (more…)
More

February 03, 2018
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Frar jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

January 22, 2018
Dalgħodu t-Tnejn 22 ta’ Jannar fid-9.30am telaq korteo mill-kunvent ta' Santa Maria ta' Ġesù r-Rabat għall-Katidral Metropolitan tal-Imdina. Hemmhekk saritlu Quddiesa presente cadavere immexxija mill-Eċċellenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna Arċisqof ta’ Malta fl-10.00am u wara saret id-difna fil-Kappella ta’ l-istess Provincja fiċ-Ċimiterju ta’ Marija Addolorata. (more…)
More

January 21, 2018
This morning (Sunday the 21st of January) the first part of the funeral of Mgr. Sylvester C. Magro, OFM, the funeral cortege left Mater Dei Hospital, at 8.30am to Saqqajja Square, Rabat, and proceeded to the Franciscan Friary in St. Paul’s Street, Rabat accompanied by the combined bands of L’Isle Adam Band and Sliema Band. (more…)
More

January 20, 2018
(Bil-Malti iktar l-isfel) On 20th January 2018, His Excellency Msgr. Sylvester Carmel Magro OFM, of the Order of Friars Minor, Apostolic Vicar Emeritus of Benghazi and Titular Bishop of Salde, aged 76, passed away peacefully at Mater Dei Hospital, comforted by the rites of Holy Church. (more…)
More

January 20, 2018
F'isem il-Knisja f'Għawdex, l-Isqof Mario Grech isellem il-memorja tal-E.T. Mons. Silvestru Magro OFM, li miet dalgħodu. Huwa serva lil Kristu u lill-Knisja fl-uffiċċju ta' Vigarju Appostoliku ta' Benghazi, il-Libja, bejn l-1997 u l-2016. (more…)
More

January 20, 2018
Mgr. Sylvester Carmel Magro, who served as the Apostolic Vicar of Benghazi in Libya from 1997 until 2016, passed peacefully this morning at the age of 76, comforted by the rites of Holy Church. (more…)
More

January 10, 2018
Nhar il-Ħadd 7 ta’ Jannar ġewwa id-Dar tal-Formazzjoni, fil-Kunvent tagħna ta’ Santa Marija ta’ Ġesù, ir-Rabat, Andrè Bonaci mill-Parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni, l-Ibraġġ (Swieqi),  beda l-Postulandat fi ħdan l-Ordni tal-Patrijiet Minuri. (more…)
More

January 10, 2018
Il-Provinċja Franġiskana flimkien mal-Klarissi ċċelebraw il-Festa tal-Epifanija fil-Monasteru tal-Klarissi f’San Ġiljan, nhar l-Ġimgħa 5 ta’ Jannar. Il-quddiesa kienet iċċelebrata mil-Vigarju Provinċjali P. Marcellino Micallef, OFM fil-prezenza ta’ diversi patrijiet. (more…)
More

January 10, 2018
Fiċ-Ċentru Franġiskan f'Baħar iċ-Ċagħaq, bħal ma jsir kull sena ġiet iċċelebrata Festa Familja ta’ żmien il-Milied flimkien mal-familjari tal-patrijiet, nhar il-Ħamis 28 ta’ Diċembru. Din il-festa bdiet b’quddiesa mmexxija mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech OFM. (more…)
More

January 10, 2018
Is-Sibt 16 ta' Diċembru, l-Provinċja nġabret fiċ-Ċentru Franġiskan f'Baħar iċ-Ċagħaq għal nofs ta' nhar ta' Formazzjoni fuq l-importanza tan-natura u l-ekologija u dan intwera permez ta' film qasir "Before the Flood". (more…)
More

December 21, 2017
P. Cherubin Galea OFM, imwieled ġewwa Għajnsielem, Għawdex minn Saviour Galea u Michelina Spiteri nhar is-6 ta’ Jannar, 1932, ingħata l-isem ta’ Ramiro. (more…)
More

December 19, 2017
Il-Mulej jagħtikom is-Sliem! Il-Milied għal darb’oħra reġa’ magħna. Ilkoll kemm aħna nixtiequ minn qalbna għalina nfusna, għal xulxin, għall-oħrajn, «Il-Milied it-tajjeb!» Imma ngħid jien x’jagħmel Milied «tajjeb»? (more…)
More

December 03, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Diċembru jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

November 28, 2017
Wara li f'Diċembru li għadda ġie ippubblikat l-ewwel volum tal-ktieb ġdid tat-Talbiet tal-Fidili, il-Provinċja Franġiskana permezz ta’ P. Anton Farrugia għadha kemm ippubblikat t-tieni volum li jiġbor fih it-talbiet tal-fidili - Żminijiet Privileġġjati: Avvent, Milied, Randan u Għid. (more…)
More

November 28, 2017
Nhar is-Sibt 18 ta’ Novembru fl-10.30 ta’ filgħodu, il-Provinċja Franġiskana ċċelebrat Quddiesa kkonċelebrata ġewwa l-Kappella tac-Ċimiterju tal-Addolorata. (more…)
More

November 05, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Novembru jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

November 04, 2017
Nhar l-Erbgħa 1 ta' Novembru ġewwa id-Dar tal-Formazzjoni, fil-Kunvent tagħna ta' Santa Marija ta' Ġesù, ir-Rabat, Robert Govus u Christopher Bilocca bdew il-Postulandat fi ħdan l-Ordni tal-Patrijiet Minuri. (more…)
More