News

October 31, 2018
Bħalissa f'Ruma għaddeja laqgħa għas-segretarji tal-Formazzjoni u Studji tal-Provinċji tal-Lingwa Ingliża, Fejn għal-provinċja tagħna hemm P. Walter Vassallo, OFM flimkien mas-segretarji tal-Irlanda u tas-sitt Provinċji tal-Amerika. L-ewwel ġurnata kienet iffukata fuq il-Postulandat. (more…)
More

October 17, 2018
Iż-żgħażagħ tal-Parroċċa Franġiskana tal-Madonna tas-Sacro Cuor, tas-Sliema tellgħu filmat fl-isem ta' 'ŻIFFA' li qed jikkontesta għal-"Maltese Catholic Film Contest". Dan il-filmat qasir u sempiċi juri r-relevanza li għad għandu t-tagħlim ta' Sidna Ġesù Kristu fid-dinja ta' llum. (more…)
More

October 07, 2018
Is-Sibt 6 ta' Ottubru fil-Knisja tagħna ta Sant' Antnin, Għajnsielem il-Fondazzjoni Ġwanni Pawlu II b'kollaborazzjoni mal-Partijiet Franġiskani ikkommemoraw l-Isqof Sylvester Carmel Magro li miet f'Jannar ta' din is-sena. (more…)
More

October 06, 2018
Fl-okkażżjoni tal-Festa ta’ Missierna San Franġisk, waqt li fih il-fraternita’ tal-Belt kienet miġbura għall-ikla ta’ nofsinhar, il-Ministru Provinċjal bierek ir-refettorju l-ġdid li sar fil-kamra li tinsab biswit l-arloġġ li jinsab fil-kuridur u li kienet tifforma parti mill-Arkivju Provinċjal. Dak li kien hemm merfugħ f’din il-parti tal-arkivju ittiehdet fi kmamar li ġew irranġati apposta f’parti oħra tal-kunvent u li issa jinfdu mal-istess arkivju. (more…)
More

October 05, 2018
Nhar il-Ħamis 4 ta’ Ottubru, ġewwa l-Knisja ta’ Santa Maria ta’ Ġesù l-Belt Valletta, ġiet iċċelebrata l-festa ta’ Missierna San Franġisk. Il-Quddiesa kienet immexxija mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech, OFM fil-presenza ta’ bosta Patrijiet, Sorijiet, Membri tal-Ordni Franġiskan Sekular (OFS), Kavallieri tal-Qabar ta’ Kristu, benefatturi, kif ukoll nies li jiffrekwentaw il-Knejjes tagħna. (more…)
More

October 01, 2018
Nhar is-Sibt 29 ta’ Settembru 2018, l-statwa titulari fil-parroċċa tagħna tas-Sacro Cuor f'tas-Sliema, ġiet inkurunata mill-Arċisqof Charles Scicluna. Matul dan il-proċess, il-Knisja tal-Madonna tas-Sacro Cuor f’Tas-Sliema saret Santwarju Marjan. (more…)
More

September 24, 2018
Qiegħed joqrob għal darb’oħra l-jum għażiż tal-Festa tal-Missier tagħna l-Fqajjar t’Assisi. Okkażjoni għalina u mument ta’ grazzja sabiex lkoll kemm aħna kemm, personalment kif ukoll bħala fraternita lokali u Provinċjali, nagħmlu qabża fil-kwalita’ tar-relazzjoni tagħna ma’ Alla, bejnietna, ma dawk ta’ madwarna u mal-ħolqien kollu li fiħ ngħixu u li tiegħu niffurmaw parti. (more…)
More

September 20, 2018

Bl-isem ta' 'GIFRAFEST reloaded', iż-żgħażagħ Franġiskani GIFRA tal-Ħamrun, tellgħu Festival ta' talent li l-iskop tiegħu kien wieħed nobli dak li jiġbor fondi għal ALS Malta nhar il-Ġimgħa 14 ta' Settembru.

(more…)
More

September 20, 2018

B’ittra personali indirizzata lil P. Charles M. Grech OFM bid-data tat-12 ta’ Settembru 2018, Mons. Thomas C. Collins, Arcisqof ta’ Toronto għarrfu li kien gie elett bħala membru tal-Kunsill tas-Saċerdoti taż-Żona 8 tal-istess Arċidjocesi għas-sentejn li ġejjin (2018-2020).

(more…)
More

September 11, 2018

Il-Grupp taż-Żgħażagħ Franġiskani (GIFRA) li jiltaqgħu fiċ-Ċentru San Franġisk, il-Ħamrun flimkien maż-żgħażagħ li jiltaqgħu l-Knisja ta' Sant'Antnin ġewwa Għajnsielem, Għawdex se jtellgħu Festival ta' Talent.

(more…)
More

September 10, 2018
B’ittra li ‘ġġib id-data tal-31 ta’ Awwissu 2018, l-Eċċellenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta informa lill-Ministru Provinċjal li kien qiegħed jikkonferma l-ħatra tiegħu bħala membru fil-Kunsill tal-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi għal perijodu ta’ tlett snin (2018-2021). Dan wara li kien diġa’ innominah għat-tlett snin preċedenti, jiġifieri 2015 - 2018. (more…)
More

July 23, 2018
Twelve provinces within the English Speaking Conference of Friars Minor met from July 1 through July 8 at the Alvernia Retreat Center in Wappinger Falls, NY. Hosted by the friars of the Immaculate Conception Province, (more…)
More

July 02, 2018
L-Eċċellenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta għoġbu jilqa’ n-nomina mressqa lilu mill-Ministru Provinċjal P. Richard Stanley Grech OFM u ħatar lil P. Mark Ciantar OFM bħala d-Direttur Spiritwali l-ġdid tal-Mission Fund. (more…)
More

June 29, 2018
Ħuna Fr. Charles Grech OFM ġie maħtur amministratur temporanju tal-Parrocca ta’ St. Jane Francis, ġewwa Ontario il-Canada. Fr. Charles ilu dawn l-aħħar snin jaħdem hemmhekk mal-Provincja Amerikana tal-Immaculate Conception b’self mill-Provinċja tagħna. Minn qalbna nawgurawlu kull success f’din il-ħidma tiegħu. (more…)
More

June 19, 2018
Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Ġunju 2018, Festa liturġika ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova, i-Ministru Provinċjal bierek u qieghed l-ewwel ġebla tal-annexe li ser jinbena fuq iċ-ċentru li hemm biswit il-knisja u l-kunvent tagħna ta’ Sant’Antnin ġewwa l-Imġarr, Għawdex. (more…)
More

May 18, 2018
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Mejju jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

May 17, 2018
Fl-10 ta’ Mejju li għadda kien ġie iffirmat kuntratt ġewwa l-Kunvent ta’ Sant’Antnin Għawdex sabiex jibda’ x-xogħol fuq annex li ser tinbena fuq iċ-Ċentru. (more…)
More

April 20, 2018
Bejn l-10 u t-18 t’April ġewwa Guadalajara, il-Messiku, P. Mark Ciantar ħa sehem f'kors tal-JPIC (Justice, Peace and Integrity of Creation). “M’hemmx soluzzjonijiet minn fuq għax l-awtoritajiet m’humiex interessati. Jgħodd biss li, min għandu għal qalbu din il-kawża, jagħti ħajtu”. Hekk stqarr Fra Tomás Gonzáles OFM, attivist favur id-drittijiet tal-immigranti fil-Messiku, meta qasam ma’ dawk preżenti l-esperjenza tiegħu. Fakkarna f’dak li Franġisku ħallielna b’wirt fit-Testment tiegħu – “Il-Mulej mexxieni f’nofshom” – b’referenza għall-lebbrużi; programm ta’ ħajja li għandu jissarraf fi stil ta’ ħajja għall-patrijiet minuri. Inrodd ħajr lil Alla li fil-providenza tiegħu afdali din l-opportunità li – flimkien ma’ madwar 50 aħwa mid-dinja kollha – nanaliżżaw fenomenu li ...
More

April 16, 2018
Il-laqgħa tar-Rebbiegħa tal-Konferenza tal-Lingwa Ingliża tal-Ordni tagħna ltaqgħet din id-darba ġewwa id-dar tal-Irtiri tas-sorijiet tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ u l-Qalb Imqaddsa ta’ Marija ġewa Chigwell Convent, f’Essex l-Ingilterra, ftit il-barra minn Londra. (more…)
More

April 13, 2018
Pope Francis on April 10, 2018, thanked the Missionaries of Mercy for their service to the Church during the recent Jubilee Year of Mercy – and beyond. His remarks came in an audience with more than 500 members of the group in the Sala Regia of the Apostolic Palace, before celebrating Mass in St. Peter’s Basilica. (more…)
More

March 05, 2018
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Marzu jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

February 19, 2018
Din il-ġimgħa għal-Provinċja tagħna hija ġimgħa importanti għaliex fiha qed issir iż-Żjara Franġiskana fil-Parroċċa tagħna stess tal-Madonna tas-Sacro Cuor f'tas-Sliema. Fejn il-Parroċċa qed tiċċelebra l-mitt sena tagħha. (more…)
More

February 03, 2018
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Frar jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

January 22, 2018
Dalgħodu t-Tnejn 22 ta’ Jannar fid-9.30am telaq korteo mill-kunvent ta' Santa Maria ta' Ġesù r-Rabat għall-Katidral Metropolitan tal-Imdina. Hemmhekk saritlu Quddiesa presente cadavere immexxija mill-Eċċellenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna Arċisqof ta’ Malta fl-10.00am u wara saret id-difna fil-Kappella ta’ l-istess Provincja fiċ-Ċimiterju ta’ Marija Addolorata. (more…)
More

January 21, 2018
This morning (Sunday the 21st of January) the first part of the funeral of Mgr. Sylvester C. Magro, OFM, the funeral cortege left Mater Dei Hospital, at 8.30am to Saqqajja Square, Rabat, and proceeded to the Franciscan Friary in St. Paul’s Street, Rabat accompanied by the combined bands of L’Isle Adam Band and Sliema Band. (more…)
More