News

February 19, 2018
Din il-ġimgħa għal-Provinċja tagħna hija ġimgħa importanti għaliex fiha qed issir iż-Żjara Franġiskana fil-Parroċċa tagħna stess tal-Madonna tas-Sacro Cuor f'tas-Sliema. Fejn il-Parroċċa qed tiċċelebra l-mitt sena tagħha. (more…)
More

February 03, 2018
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Frar jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

January 22, 2018
Dalgħodu t-Tnejn 22 ta’ Jannar fid-9.30am telaq korteo mill-kunvent ta' Santa Maria ta' Ġesù r-Rabat għall-Katidral Metropolitan tal-Imdina. Hemmhekk saritlu Quddiesa presente cadavere immexxija mill-Eċċellenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna Arċisqof ta’ Malta fl-10.00am u wara saret id-difna fil-Kappella ta’ l-istess Provincja fiċ-Ċimiterju ta’ Marija Addolorata. (more…)
More

January 21, 2018
This morning (Sunday the 21st of January) the first part of the funeral of Mgr. Sylvester C. Magro, OFM, the funeral cortege left Mater Dei Hospital, at 8.30am to Saqqajja Square, Rabat, and proceeded to the Franciscan Friary in St. Paul’s Street, Rabat accompanied by the combined bands of L’Isle Adam Band and Sliema Band. (more…)
More

January 20, 2018
(Bil-Malti iktar l-isfel) On 20th January 2018, His Excellency Msgr. Sylvester Carmel Magro OFM, of the Order of Friars Minor, Apostolic Vicar Emeritus of Benghazi and Titular Bishop of Salde, aged 76, passed away peacefully at Mater Dei Hospital, comforted by the rites of Holy Church. (more…)
More

January 20, 2018
F'isem il-Knisja f'Għawdex, l-Isqof Mario Grech isellem il-memorja tal-E.T. Mons. Silvestru Magro OFM, li miet dalgħodu. Huwa serva lil Kristu u lill-Knisja fl-uffiċċju ta' Vigarju Appostoliku ta' Benghazi, il-Libja, bejn l-1997 u l-2016. (more…)
More

January 20, 2018
Mgr. Sylvester Carmel Magro, who served as the Apostolic Vicar of Benghazi in Libya from 1997 until 2016, passed peacefully this morning at the age of 76, comforted by the rites of Holy Church. (more…)
More

January 10, 2018
Nhar il-Ħadd 7 ta’ Jannar ġewwa id-Dar tal-Formazzjoni, fil-Kunvent tagħna ta’ Santa Marija ta’ Ġesù, ir-Rabat, Andrè Bonaci mill-Parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni, l-Ibraġġ (Swieqi),  beda l-Postulandat fi ħdan l-Ordni tal-Patrijiet Minuri. (more…)
More

January 10, 2018
Il-Provinċja Franġiskana flimkien mal-Klarissi ċċelebraw il-Festa tal-Epifanija fil-Monasteru tal-Klarissi f’San Ġiljan, nhar l-Ġimgħa 5 ta’ Jannar. Il-quddiesa kienet iċċelebrata mil-Vigarju Provinċjali P. Marcellino Micallef, OFM fil-prezenza ta’ diversi patrijiet. (more…)
More

January 10, 2018
Fiċ-Ċentru Franġiskan f'Baħar iċ-Ċagħaq, bħal ma jsir kull sena ġiet iċċelebrata Festa Familja ta’ żmien il-Milied flimkien mal-familjari tal-patrijiet, nhar il-Ħamis 28 ta’ Diċembru. Din il-festa bdiet b’quddiesa mmexxija mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech OFM. (more…)
More

January 10, 2018
Is-Sibt 16 ta' Diċembru, l-Provinċja nġabret fiċ-Ċentru Franġiskan f'Baħar iċ-Ċagħaq għal nofs ta' nhar ta' Formazzjoni fuq l-importanza tan-natura u l-ekologija u dan intwera permez ta' film qasir "Before the Flood". (more…)
More

December 21, 2017
P. Cherubin Galea OFM, imwieled ġewwa Għajnsielem, Għawdex minn Saviour Galea u Michelina Spiteri nhar is-6 ta’ Jannar, 1932, ingħata l-isem ta’ Ramiro. (more…)
More

December 19, 2017
Il-Mulej jagħtikom is-Sliem! Il-Milied għal darb’oħra reġa’ magħna. Ilkoll kemm aħna nixtiequ minn qalbna għalina nfusna, għal xulxin, għall-oħrajn, «Il-Milied it-tajjeb!» Imma ngħid jien x’jagħmel Milied «tajjeb»? (more…)
More

December 03, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Diċembru jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

November 28, 2017
Wara li f'Diċembru li għadda ġie ippubblikat l-ewwel volum tal-ktieb ġdid tat-Talbiet tal-Fidili, il-Provinċja Franġiskana permezz ta’ P. Anton Farrugia għadha kemm ippubblikat t-tieni volum li jiġbor fih it-talbiet tal-fidili - Żminijiet Privileġġjati: Avvent, Milied, Randan u Għid. (more…)
More

November 28, 2017
Nhar is-Sibt 18 ta’ Novembru fl-10.30 ta’ filgħodu, il-Provinċja Franġiskana ċċelebrat Quddiesa kkonċelebrata ġewwa l-Kappella tac-Ċimiterju tal-Addolorata. (more…)
More

November 05, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Novembru jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

November 04, 2017
Nhar l-Erbgħa 1 ta' Novembru ġewwa id-Dar tal-Formazzjoni, fil-Kunvent tagħna ta' Santa Marija ta' Ġesù, ir-Rabat, Robert Govus u Christopher Bilocca bdew il-Postulandat fi ħdan l-Ordni tal-Patrijiet Minuri. (more…)
More

October 05, 2017
Nhar l-Erbgħa 4 ta’ Ottubru, ġewwa l-Knisja ta’ Santa Maria ta’ Ġesù l-Belt Valletta, ġiet iċċelebrata l-festa ta’ Missierna San Franġisk.  Il-Quddiesa kienet immexxija mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech, OFM fil-presenza ta’ bosta Patrijiet, Sorijiet, Membri tal-Ordni Franġiskan Sekular (OFS), Kavallieri tal-Qabar ta’ Kristu, benefatturi, kif ukoll nies li jiffrekwentaw il-Knejjes tagħna. (more…)
More

October 05, 2017
Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Franġisk il-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech, ħareġ ċirkulari dwar il-prijoritajiet li l-Kapitlu Provinċjali fassal u għalhekk żmien x’naħlu ma għandniex għax iż-żmien qiegħed igerbeb ġmielu. (more…)
More

October 01, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Ottubru jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

September 13, 2017
It-Tlieta 12 ta' Settembru n-nunzju Appostoliku ġdid għal Malta Mons. Alessandro D'Errico għamel żjara lil anzjani tagħna fir-residenza Domus Pacis f'Baħar iċ-Ċagħaq fejn ukoll huwa rrtirat Mons. Sylvestru Magro, OFM.  Huwa kien akkumpanjat mill-isqfijiet franġiskani Maltin Mons. Robert Camilleri, Mons. Joe Bonello u Mons. George Bugeja. (more…)
More

September 07, 2017
Wara stennija ta’ sittin sena, fl-aħħar seħħet il-ħolma ta’ tant patrijiet, fosthom P. Benjamin Galea OFM, li l-art ta’ quddiem iċ-Ċentru Franġiskan - Porziuncola, ġewwa Baħar iċ-Ċagħaq, fl-aħħar tiġi f’idejna. Kien fis-sena 1957 li P. Benjamin feda’ l-kumplament ta’ kuntratt ta’ ċens li kien sar fis-sena 1918. (more…)
More

September 02, 2017
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Settembru jinsab online. U joffri informazzjoni fuq dak kollu li għaddej fil-Provinċja, fosthom l-aħbarijiet prinċipali tal-Provinċja u messaġġ mill-Provinċjal. (more…)
More

August 30, 2017
Aġġornament tax-xogħol fuq is-saqaf tal-Knisja ta' Santa Maria ta' Ġesù, ir-Rabat u dan biex ikompli jitneħħa l-periklu minn dik il-parti tas-saqaf li ma waqgħax. (more…)
More