Patrijiet u Kunventi

 

 

 

 

Informazzjoni fuq il-Patrijiet u l-Kunventi fejn jinsabu (aġġornata 2 Ġunju 2017).
Ħdejn l-isem tinsab id-data tal-Ordinazzjoni Sacerdotali.

Kunvent Santa Marija ta’ Ġesu’ – Rabat
Triq San Pawl, Rabat RBT 1245 (T: 21454594)
P. Godfrey Micallef ofm 6 ta’ April, 1957
P. Richard Stanley Grech ofm 25 ta’ Awwissu, 1979
P. Martin Coleiro ofm 1 ta’ Settembru, 1986
P. Stephen Magro ofm 28 ta’ Mejju, 2011
P. Walter Vassallo ofm 29 ta’ Ġunju, 2011
P. Joseph Ciappara ofm 3 ta’ Lulju, 2011
P. Ramon Farrugia ofm 30 ta’ Ġunju, 2017
Fr. Ġużepp Debono ofm

Kunvent Santa Marija ta’ Ġesu’ – Valletta
291, Triq San Pawl, Valletta VLT 1213 (T: 21234042)
P. Marcellino Micallef ofm 29 ta’ Ġunju, 1984
P. Twanny Chricop ofm 7 ta’ Lulju, 1985
P. Tony Briffa ofm 11 ta’ Lulju, 1986
P. Stephen Sciberras ofm 5 ta’ Lulju, 1995

Kunvent Madonna tas-Sacro Cuor – Sliema
Triq Dun Pawl Vella, Sliema SLM 1184 (T: 21331183)
P. Alfred Tabone ofm 14 ta’ Marzu, 1959
P. Norbert Ellul Vincenti ofm 12 ta’ Marzu, 1960
P. Mark Enriquez ofm 29 ta’ Marzu, 1969
P. Eddie Pace ofm 15 ta’ Marzu, 1970
P. Pawl Galea ofm 3 ta’ Lulju, 1976
P. Paul Attard ofm 7 ta’ Lulju, 1985
P. Clive Camilleri ofm 30 ta’ Ġunju, 2017
Fr. Lorrie Zerafa ofm

Kunvent San Franġisk – Ħamrun
Triq Il-Frangiskani, Ħamrun HMR 1192 (T: 21234316)
P. Charles Diacono ofm 20 ta’ Lulju, 1974
P. Christopher Farrugia ofm 10 ta’ Lulju, 1987
P. Joseph Magro ofm 12 ta’ Lulju, 2002

Kunvent Santa Marija tal-Anġli – Baħar iċ-Ċagħaq
Triq ix-Xambekk, Baħar iċ-Ċagħaq NXR 5073 (T: 21378639)
P. Raymond Falzon ofm 10 ta’ Lulju, 1983
P. Julian Sammu ofm 10 ta’ Lulju, 1983
P. Anton Farrugia ofm 12 ta’ Lulju, 1988

Kunvent Domus Pacis – Baħar iċ-Ċagħaq
Triq il-Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq NXR 5274 (T: 21370577)
P. Ġwann Micallef ofm 6 ta’ April, 1957
P. Ġużepp Camilleri ofm 11 ta’ Marzu, 1967

Dar Frate Jacoba – Wied il-Għajn
Triq Wied iż-Żiju, Wied il-Għajn MSK 2502 (T: 20995249)
P. Raymond Scicluna ofm 10 ta’ Lulju, 1983
P. Mark Ciantar ofm 5 ta’ Lulju, 1996

Laboratorju tal-Paċi – Ħal Far
Triq Ħal Far, Żurrieq, ZRQ 2609 (T: 21651552)
P. Dijonisju Mintoff ofm 7 ta’ Awwissu, 1955

Kunvent Sant’Antnin – Għawdex
Triq Sant’ Antnin, Għajnsielem GSM 9024 (T: 21556095)
P. Alfred Sciberras ofm 11 ta’ Marzu, 1967
P. Ġwann Azzopardi ofm 15 ta’ Marzu, 1970
P. Joe Caruana ofm 7 ta’ Lulju, 1979
P. Marcello Ghirlando ofm 5 ta’ Lulju, 1986

 

Aħwa barra minn Malta

Awstralia
Hobarth, Tasmania
P. Edward Zammit ofm 11 ta’ Marzu, 1967

Adelaide, South Australia
P. Gabriel Micallef ofm 22 ta’ Marzu, 1969

Canada
P. Albert Micallef ofm 3 ta’ Lulju, 1976
P. Jimmy Zammit ofm 13 ta’ Ġunju, 1981
P. Charles Grech ofm 12 ta’ Lulju, 2002
P. Pierre Farrugia ofm 24 ta’ Ġunju, 2004

Ingilterra
P. Victor Camilleri ofm 22 ta’ Marzu, 1969

Art Imqaddsa – Ċipru
P. Raymond Camilleri ofm 18 ta’ Lulju, 1971
P. Noel Muscat ofm 29 ta’ Ġunju, 1984

Italia
P. Alex Borg ofm 10 ta’ Lulju, 1983
P. Sandro Overend ofm 29 ta’ Ġunju, 1984

 

Isqfijiet

Comayagua Honduras
Mons. Robert Camilleri ofm 24 ta’ Lulju, 2004

Juticalpa Honduras
Mons. Joe Bonello ofm 12 ta’ Frar, 2011

Tripli Libja
Mons. George Bugeja ofm 4 ta’ Settembru, 2015