Patrijiet u Kunventi

 

 

 

 

Informazzjoni fuq il-Patrijiet u l-Kunventi fejn jinsabu.
Ħdejn l-isem tinsab id-data tal-Ordinazzjoni Sacerdotali.

Kunvent Santa Marija ta’ Ġesu’ – Rabat
Triq San Pawl, Rabat RBT 1245 (T: 21454594)
P. Godfrey Micallef ofm 6 ta’ April, 1957
P. Richard Stanley Grech ofm 25 ta’ Awwissu, 1979
P. Martin Coleiro ofm 1 ta’ Settembru, 1986
P. Stephen Magro ofm 28 ta’ Mejju, 2011
P. Walter Vassallo ofm 29 ta’ Ġunju, 2011
P. Joseph Ciappara ofm 3 ta’ Lulju, 2011
Fr. Ramon Farrugia ofm
Fr. Ġużepp Debono ofm

Kunvent Santa Marija ta’ Ġesu’ – Valletta
291, Triq San Pawl, Valletta VLT 1213 (T: 21234042)
P. Alfred Tabone ofm 14 ta’ Marzu, 1959
P. Raymond Falzon ofm 10 ta’ Lulju, 1983
P. Marcellino Micallef ofm 29 ta’ Ġunju, 1984
P. Twanny Chricop ofm 7 ta’ Lulju, 1985
P. Noel Muscat ofm 29 ta’ Ġunju, 1984

Kunvent Madonna tas-Sacro Cuor – Sliema
Triq il-Karmnu, Sliema SLM 1153 (T: 21331183)
P. Norbert Ellul Vincenti ofm 12 ta’ Marzu, 1960
P. Eddie Pace ofm 15 ta’ Marzu, 1970
P. Charles Diacono ofm 20 ta’ Lulju, 1974
P. Pawl Galea ofm 3 ta’ Lulju, 1976
P. Alex Borg ofm 10 ta’ Lulju, 1983
P. Tony Briffa ofm 11 ta’ Lulju, 1986
P. Stephen Sciberras ofm 5 ta’ Lulju, 1995
Fr. Clive Camilleri ofm
Fr. Lorrie Zerafa ofm

Kunvent San Franġisk – Ħamrun
Triq Il-Frangiskani, Ħamrun HMR 1192 (T: 21234316)
P. Mark Enriquez ofm 29 ta’ Marzu, 1969
P. Ġwann Azzopardi ofm 15 ta’ Marzu, 1970
P. Christopher Farrugia ofm 10 ta’ Lulju, 1987
P. Anton Farrugia ofm 12 ta’ Lulju, 1988
P. Joseph Magro ofm 12 ta’ Lulju, 2002

Kunvent Santa Marija tal-Anġli – Baħar iċ-Ċagħaq
Triq ix-Xambekk, Baħar iċ-Ċagħaq NXR 5073 (T: 21378639)
P. Julian Sammu ofm 10 ta’ Lulju, 1983
P. Paul Attard ofm 7 ta’ Lulju, 1985

Kunvent Domus Pacis – Baħar iċ-Ċagħaq
Triq il-Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq NXR 5274 (T: 21370577)
P. Ġwann Micallef ofm 6 ta’ April, 1957
P. Kerubin Galea ofm 2 ta’ April, 1960
P. Ġużepp Camilleri ofm 11 ta’ Marzu, 1967
Mons. Silvestru Magro ofm 11 ta’ Mejju, 1997

Dar Frate Jacoba – Wied il-Għajn
Triq Wied iż-Żiju, Wied il-Għajn MSK 2502 (T: 20995249)
P. Raymond Scicluna ofm 10 ta’ Lulju, 1983
P. Mark Ciantar ofm 5 ta’ Lulju, 1996

Laboratorju tal-Paċi – Ħal Far
Triq Ħal Far, Żurrieq, ZRQ 2609 (T: 21651552)
P. Dijonisju Mintoff ofm 7 ta’ Awwissu, 1955

Kunvent Sant’Antnin – Għawdex
Triq Sant’ Antnin, Għajnsielem GSM 9024 (T: 21556095)
P. Alfred Sciberras ofm 11 ta’ Marzu, 1967
P. Joe Caruana ofm 7 ta’ Lulju, 1979
P. Marcello Ghirlando ofm 5 ta’ Lulju, 1986

 

Aħwa barra minn Malta

Awstralia
Hobarth, Tasmania
P. Edward Zammit ofm 11 ta’ Marzu, 1967

Adelaide, South Australia
P. Gabriel Micallef ofm 22 ta’ Marzu, 1969

Canada
P. Jimmy Zammit ofm 13 ta’ Ġunju, 1981
P. Charles Grech ofm 12 ta’ Lulju, 2002
P. Pierre Farrugia ofm 24 ta’ Ġunju, 2004

Ingilterra
P. Victor Camilleri ofm 22 ta’ Marzu, 1969

Art Imqaddsa – Ċipru
P. Raymond Camilleri ofm 18 ta’ Lulju, 1971

Italia
P. Sandro Overend ofm 29 ta’ Ġunju, 1984
P. Albert Micallef ofm 3 ta’ Lulju, 1976

 

Isqfijiet

Bengħazi (irtirat Malta – Kunvent Domus Pacis – Baħar iċ-Ċagħaq)
Mons. Silvestru Magro ofm 11 ta’ Mejju, 1997

Comayagua Honduras
Mons. Robert Camilleri ofm 24 ta’ Lulju, 2004

Juticalpa Honduras
Mons. Joe Bonello ofm 12 ta’ Frar, 2011

Tripli Libja
Mons. George Bugeja ofm 4 ta’ Settembru, 2015