Archive

October 17, 2015
Fl-okkazzjoni ta' jum il-Missjonijiet, is-Segretarjat Missjonijiet u Evanġelizzazzjoni Franġiskani fi ħdan il-Provinċja ħareg il-fuljett 'Ħabbara tal-Bxara', li jagħti ħarsa lejn il-Missjonijiet Franġiskani Maltin. Infatti f'din il-ħarġa kif kien xieraq, jagħti informazzjoni dettaljata fuq l-Ordinazzjoni Episkopali ta' Mons. George Bugeja, OFM bħala Isqof Koadjutur ta’ Tripli.  
More