Latest News
📷 Laqgħa tal-Formazzjoni u Studji tal-Konferenza Ingliża
Bħalissa f'Ruma għaddeja laqgħa għas-segretarji tal-Formazzjoni u Studji tal-Provinċji ...
More
📹 Maltese Catholic Film Contest: ‘ŻIFFA’
Iż-żgħażagħ tal-Parroċċa Franġiskana tal-Madonna tas-Sacro Cuor, tas-Sliema tellgħu filmat ...
More
📷 In Memoriam
Is-Sibt 6 ta' Ottubru fil-Knisja tagħna ta Sant' Antnin, Għajnsielem il-Fondazzjoni Ġwanni ...
More
📷 Rinnovar fil-kunvent tal-Belt
Fl-okkażżjoni tal-Festa ta’ Missierna San Franġisk, waqt li fih il-fraternita’ tal-Belt kienet ...
More