Latest News
Annex Għawdex: Tberik u tqegħid tal-ewwel ġebla
Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Ġunju 2018, Festa liturġika ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova, i-Ministru ...
More
‘L-Aħbar’ Nru.228 (05.2018)
'L-Aħbar' il-bulettin tal-Provinċja għax-xahar ta' Mejju jinsab online. U joffri informazzjoni ...
More
Kunvent – annex – ġdid għal Għawdex
Fl-10 ta’ Mejju li għadda kien ġie iffirmat kuntratt ġewwa l-Kunvent ta’ Sant’Antnin Għawdex ...
More
Kors tal-JPIC ġewwa l-Messiku
Bejn l-10 u t-18 t’April ġewwa Guadalajara, il-Messiku, P. Mark Ciantar ħa sehem f'kors ...
More