News

September 20, 2018
Elett bħala membru tal-Kunsill tas-Saċerdoti

B’ittra personali indirizzata lil P. Charles M. Grech OFM bid-data tat-12 ta’ Settembru 2018, Mons. Thomas C. Collins, Arcisqof ta’ Toronto għarrfu li kien gie elett bħala membru tal-Kunsill tas-Saċerdoti taż-Żona 8 tal-istess Arċidjocesi għas-sentejn li ġejjin (2018-2020).Mons. Arċisqof feraħlu u fl-istess ħin irringrazzjaħ tas-servizz pastorali li qiegħed jagħti fl-Arċidjocesi permezz ta’ dan l-istitut. Minn qalbna aħna wkoll nifirħulu u nawgurawlu.