News

October 01, 2018
Madonna tas-Sacro Cuor inkurunata

Nhar is-Sibt 29 ta’ Settembru 2018, l-statwa titulari fil-parroċċa tagħna tas-Sacro Cuor f’tas-Sliema, ġiet inkurunata mill-Arċisqof Charles Scicluna. Matul dan il-proċess, il-Knisja tal-Madonna tas-Sacro Cuor f’Tas-Sliema saret Santwarju Marjan.

Imbagħad l-għada l-Ħadd 30 ta’ Settembru, saret quddiesa mill-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech u wara l-Madonna inkurunata ħarġet f’purċissjoni mat-toroq tal-parroċċa.

L-omelija tal-Arċisqof fil-100 anniversarju tal-parroċċa tas-Sacro Cuor u l-inkurunazzjoni tal-istatwa titulari

Omelija tal-Isqof Mario Grech – Il-pjaga tas-solitudni