News

October 05, 2018
📷 Iċċelebrata l-Festa ta’ San Franġisk

Nhar il-Ħamis 4 ta’ Ottubru, ġewwa l-Knisja ta’ Santa Maria ta’ Ġesù l-Belt Valletta, ġiet iċċelebrata l-festa ta’ Missierna San Franġisk. Il-Quddiesa kienet immexxija mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech, OFM fil-presenza ta’ bosta Patrijiet, Sorijiet, Membri tal-Ordni Franġiskan Sekular (OFS), Kavallieri tal-Qabar ta’ Kristu, benefatturi, kif ukoll nies li jiffrekwentaw il-Knejjes tagħna.

Waqt l-Omelija tiegħu l-Ministru Provinċjal tkellem fuq ir-rispett li San Franġisk kellu lejn l-ewkaristija kif ukoll fuq l-importanza li aħna ukoll ma għadniex nieħdux ‘for granted’ dan il-misteru tal-Ewkaristija.

Fi tmiem iċ-ċelebrażżjoni l-Ministru Provinċjal tkellem fuq mument importanti li se tiċċelebra il-Provinċja f’Jannar li ġej permezz tal-Kapitlu tal-Ħsajjar u ikkonvoka dan il-kapitlu permezz ta’ ittra li ta lil kull Patri.

Wara l-quddiesa kulħadd kien mistieden għal riċeviment fil-Kunvent.