Archive

January 25, 2019
NOEL MUSCAT - SANDRO TOMAŠEVIĆ, Mèlita Illyrica and Mélita Africana. The Islands of Saint Paul, Foreword by Prof. Horatio C.R. Vella, Malta 2018, pp. 152, ISBN 978-99957-1-395-9. (more…)
More

January 24, 2019
Fid-9.30am inġbarna lkoll fis-Sala Frate Francesco fejn P. Clive Camilleri sejjaħ ir-Roll Call u P. Paul Attard, is-Segretarju tal-Kapitlu qara l-Minuti tal-bieraħ.  Dun Daniel ħa postu biex ikompli bir-riflessjoni tiegħu.  (more…)
More

January 23, 2019
Fid-9.00am kien mument sabih ħafna fejn l-Aħwa ltaqgħu flimkien u fid-9.30am inġbarna fil-Kappella ta’ San Damjan għall-Adorazzjoni. Is-setup oriġinali tal-Artal ħolqilna ambjent tajjeb ħafna biex wieħed jinġabar jitlob. (more…)
More

January 22, 2019
L-Aħwa kollha tal-Provinċja Franġiskana Maltija ta’ San Pawl Appostlu ġew imsejjħa mill-Ministru Provinċjal P. Richard Stanley Grech, sabiex jingħaqdu flimkien għall-Kapitlu tal-Ħsajjar bejn it-23 u l-25 ta’ Jannar 2019 ġewwa ċ-Ċentru Franġiskan, Baħar iċ-Ċagħaq. Dan il-Kapitlu għandu l-iskop prinċipali li jkun ta’ tħejjija spiritwali għall-proċess li se jwassal lill-Aħwa għal-Kapitlu Provinċjali tas-sena d-dieħla. Huwa ukoll opportunità sabiex tiġi iċċelebrata l-fraternità, peres li se jingħaqdu mal-Aħwa li jservu Malta xi wħud mill-Aħwa li jagħtu servizz il-Kanada, Ruma l-Ingilterra u se jkun fostna ukoll Mons. Isqof George Bugeja OFM minn Tripli, il-Libja. It-tema ta’ dan il-Kapitlu hija IFIRĦU U THENNEW... iftħu qalbkom u għannqu lill-lebbrużi ta’ żminijietna, tema li tgħaqqad ...
More

January 18, 2019
Il-Provinċja Franġiskana flimkien mal-Klarissi ċċelebraw il-Festa tal-Epifanija fil-Monasteru tal-Klarissi f’San Ġiljan, nhar il-Ħadd 6 ta’ Jannar. Il-quddiesa kienet iċċelebrata mil-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech, OFM fil-prezenza ta’ diversi patrijiet. (more…)
More