Archive

September 11, 2018

Il-Grupp taż-Żgħażagħ Franġiskani (GIFRA) li jiltaqgħu fiċ-Ċentru San Franġisk, il-Ħamrun flimkien maż-żgħażagħ li jiltaqgħu l-Knisja ta' Sant'Antnin ġewwa Għajnsielem, Għawdex se jtellgħu Festival ta' Talent.

(more…)
More

September 10, 2018
B’ittra li ‘ġġib id-data tal-31 ta’ Awwissu 2018, l-Eċċellenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta informa lill-Ministru Provinċjal li kien qiegħed jikkonferma l-ħatra tiegħu bħala membru fil-Kunsill tal-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi għal perijodu ta’ tlett snin (2018-2021). Dan wara li kien diġa’ innominah għat-tlett snin preċedenti, jiġifieri 2015 - 2018. (more…)
More

July 23, 2018
Twelve provinces within the English Speaking Conference of Friars Minor met from July 1 through July 8 at the Alvernia Retreat Center in Wappinger Falls, NY. Hosted by the friars of the Immaculate Conception Province, (more…)
More

July 02, 2018
L-Eċċellenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta’ Malta għoġbu jilqa’ n-nomina mressqa lilu mill-Ministru Provinċjal P. Richard Stanley Grech OFM u ħatar lil P. Mark Ciantar OFM bħala d-Direttur Spiritwali l-ġdid tal-Mission Fund. (more…)
More

June 29, 2018
Ħuna Fr. Charles Grech OFM ġie maħtur amministratur temporanju tal-Parrocca ta’ St. Jane Francis, ġewwa Ontario il-Canada. Fr. Charles ilu dawn l-aħħar snin jaħdem hemmhekk mal-Provincja Amerikana tal-Immaculate Conception b’self mill-Provinċja tagħna. Minn qalbna nawgurawlu kull success f’din il-ħidma tiegħu. (more…)
More