Archive

December 20, 2018
Wasal iż-żmien biex għal darb’oħra bil-għajnuna t’Alla niċċelebraw dak li għalina l-Insara huwa l-akbar avveniment fl-istorja tal-umanita’ kif ukoll tal-ħolqien kollu, li jmur ‘l hemm minn dak kollu li nifhmu bih meta quddiem għajnejna tiġi biss id-dinja li ngħixu fiha jew dak l-univers, (more…)
More

October 31, 2018
Bħalissa f'Ruma għaddeja laqgħa għas-segretarji tal-Formazzjoni u Studji tal-Provinċji tal-Lingwa Ingliża, Fejn għal-provinċja tagħna hemm P. Walter Vassallo, OFM flimkien mas-segretarji tal-Irlanda u tas-sitt Provinċji tal-Amerika. L-ewwel ġurnata kienet iffukata fuq il-Postulandat. (more…)
More

October 17, 2018
Iż-żgħażagħ tal-Parroċċa Franġiskana tal-Madonna tas-Sacro Cuor, tas-Sliema tellgħu filmat fl-isem ta' 'ŻIFFA' li qed jikkontesta għal-"Maltese Catholic Film Contest". Dan il-filmat qasir u sempiċi juri r-relevanza li għad għandu t-tagħlim ta' Sidna Ġesù Kristu fid-dinja ta' llum. (more…)
More

October 07, 2018
Is-Sibt 6 ta' Ottubru fil-Knisja tagħna ta Sant' Antnin, Għajnsielem il-Fondazzjoni Ġwanni Pawlu II b'kollaborazzjoni mal-Partijiet Franġiskani ikkommemoraw l-Isqof Sylvester Carmel Magro li miet f'Jannar ta' din is-sena. (more…)
More

October 06, 2018
Fl-okkażżjoni tal-Festa ta’ Missierna San Franġisk, waqt li fih il-fraternita’ tal-Belt kienet miġbura għall-ikla ta’ nofsinhar, il-Ministru Provinċjal bierek ir-refettorju l-ġdid li sar fil-kamra li tinsab biswit l-arloġġ li jinsab fil-kuridur u li kienet tifforma parti mill-Arkivju Provinċjal. Dak li kien hemm merfugħ f’din il-parti tal-arkivju ittiehdet fi kmamar li ġew irranġati apposta f’parti oħra tal-kunvent u li issa jinfdu mal-istess arkivju. (more…)
More