Archive

October 05, 2018
Nhar il-Ħamis 4 ta’ Ottubru, ġewwa l-Knisja ta’ Santa Maria ta’ Ġesù l-Belt Valletta, ġiet iċċelebrata l-festa ta’ Missierna San Franġisk. Il-Quddiesa kienet immexxija mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech, OFM fil-presenza ta’ bosta Patrijiet, Sorijiet, Membri tal-Ordni Franġiskan Sekular (OFS), Kavallieri tal-Qabar ta’ Kristu, benefatturi, kif ukoll nies li jiffrekwentaw il-Knejjes tagħna. (more…)
More

October 01, 2018
Nhar is-Sibt 29 ta’ Settembru 2018, l-statwa titulari fil-parroċċa tagħna tas-Sacro Cuor f'tas-Sliema, ġiet inkurunata mill-Arċisqof Charles Scicluna. Matul dan il-proċess, il-Knisja tal-Madonna tas-Sacro Cuor f’Tas-Sliema saret Santwarju Marjan. (more…)
More

September 24, 2018
Qiegħed joqrob għal darb’oħra l-jum għażiż tal-Festa tal-Missier tagħna l-Fqajjar t’Assisi. Okkażjoni għalina u mument ta’ grazzja sabiex lkoll kemm aħna kemm, personalment kif ukoll bħala fraternita lokali u Provinċjali, nagħmlu qabża fil-kwalita’ tar-relazzjoni tagħna ma’ Alla, bejnietna, ma dawk ta’ madwarna u mal-ħolqien kollu li fiħ ngħixu u li tiegħu niffurmaw parti. (more…)
More

September 20, 2018

Bl-isem ta' 'GIFRAFEST reloaded', iż-żgħażagħ Franġiskani GIFRA tal-Ħamrun, tellgħu Festival ta' talent li l-iskop tiegħu kien wieħed nobli dak li jiġbor fondi għal ALS Malta nhar il-Ġimgħa 14 ta' Settembru.

(more…)
More

September 20, 2018

B’ittra personali indirizzata lil P. Charles M. Grech OFM bid-data tat-12 ta’ Settembru 2018, Mons. Thomas C. Collins, Arcisqof ta’ Toronto għarrfu li kien gie elett bħala membru tal-Kunsill tas-Saċerdoti taż-Żona 8 tal-istess Arċidjocesi għas-sentejn li ġejjin (2018-2020).

(more…)
More