Archive

January 10, 2018
Il-Provinċja Franġiskana flimkien mal-Klarissi ċċelebraw il-Festa tal-Epifanija fil-Monasteru tal-Klarissi f’San Ġiljan, nhar l-Ġimgħa 5 ta’ Jannar. Il-quddiesa kienet iċċelebrata mil-Vigarju Provinċjali P. Marcellino Micallef, OFM fil-prezenza ta’ diversi patrijiet. (more…)
More

January 10, 2018
Fiċ-Ċentru Franġiskan f'Baħar iċ-Ċagħaq, bħal ma jsir kull sena ġiet iċċelebrata Festa Familja ta’ żmien il-Milied flimkien mal-familjari tal-patrijiet, nhar il-Ħamis 28 ta’ Diċembru. Din il-festa bdiet b’quddiesa mmexxija mill-Ministru Provinċjal P. Richard S. Grech OFM. (more…)
More

January 10, 2018
Is-Sibt 16 ta' Diċembru, l-Provinċja nġabret fiċ-Ċentru Franġiskan f'Baħar iċ-Ċagħaq għal nofs ta' nhar ta' Formazzjoni fuq l-importanza tan-natura u l-ekologija u dan intwera permez ta' film qasir "Before the Flood". (more…)
More

December 21, 2017
P. Cherubin Galea OFM, imwieled ġewwa Għajnsielem, Għawdex minn Saviour Galea u Michelina Spiteri nhar is-6 ta’ Jannar, 1932, ingħata l-isem ta’ Ramiro. (more…)
More

December 19, 2017
Il-Mulej jagħtikom is-Sliem! Il-Milied għal darb’oħra reġa’ magħna. Ilkoll kemm aħna nixtiequ minn qalbna għalina nfusna, għal xulxin, għall-oħrajn, «Il-Milied it-tajjeb!» Imma ngħid jien x’jagħmel Milied «tajjeb»? (more…)
More